စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်း (၃၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီ ကျင်းပသည့် (၁၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကောင်စီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်

,

စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် (၃၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီ (၁၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း ကောင်စီ အစည်းအဝေးနှင့် ဒေသတွင်းဘက်စုံ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတို့ကို Shangri-La Hotel ၌ ဧပြီလ ၂၆  ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ခဲ့ရာ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါဝင်တက်ရောက်ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ မှ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကောင်စီဝန်ကြီးများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့်ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်းကိုယ်စားလှယ် (၇၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ပါသည်။

          (၁၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကောင်စီ အစည်းအဝေးတွင်  ၂၀၁၈ ခုနှစ် စင်ကာပူနိုင်ငံ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီးပွားရေးမဏ္ဍိုင်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေ၊ အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ အောက်မှ နှစ်စဉ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းမှုဘောင်အရ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတို့အပေါ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊  အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ နှင့်အညီ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်သည့် အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊  အကောက်ခွန်မဟုတ်သည့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အတားအဆီးများဖယ်ရှားရေး၊ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ် ရေး၊ အာဆီယံစီးပွားရေးအကြံပေးကောင်စီနှင့် ယင်း၏ပူးတွဲကောင်စီများမှ အဆိုပြုတင်ပြသည့် ကုန်တင်ပို့မှုအစီအစဉ်နှင့် ပြင်ပစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု ဆိုင်ရာကိစ္စများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပါသည်။ ထို့နောက် (၃၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည့် အာဆီယံစီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းကောင်စီ အစီရင်ခံစာနှင့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် ပါဝင် မည့် စီးပွားရေးမဏ္ဍိုင်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကြောင်းအရာများအပေါ် အတည်ပြုပါသည်။

          ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၄) ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် ကြားဖြတ်ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး၏ လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် (၅) ကြိမ်မြောက် ဝန်ကြီးအဆင့် ကြားဖြတ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ကိစ္စ၊ (၂၂) ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်း ဘက်စုံ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့်ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ အတွက် လမ်းညွှန်မှုပြုရန်ကိစ္စတို့အပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးပါသည်။

           ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးများကို တက်ရောက်ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဆောင်တက်ရောက်မည့် (၃၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက်တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။