ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ (၂/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

, , , , , , , , , , , , , , , ,

ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ (၂/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကို ၃၀-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၃၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၄)၊

Pension Web Portal Phase III အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် Design ပုံစံ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေတင်ပြသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

, , , , , ,

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ Pension Web Portal Phase III အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် Design ပုံစံ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေးကို ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ န

Pages