၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ မှ ၁၀ ရက်နေ့ အထိ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ Project Implementation Support Mission လာရောက်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း(M-MPFMp) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ မှ ၁၀ ရက်နေ့ အထိ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ Project Implementation Support Mission လာရောက်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း(M-MPFMp) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့ နှင့် ၁၀ ရက်နေ့ USOTA Mission လာရောက်တွေ့ဆုံမှု

US-Department of the Treasury Office of the Technical Assistance - US OTA Mission အဖွဲ့သည် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း များ၏ လ

Pages