မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (နေပြည်တော်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူ ရရှိရေးရန်ပုံငွေ (COVID-19 Vaccination Fund) မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်း OA 013733 သို့ ၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့မ
“SPECIAL MINISTERIAL CONFERENCE FOR ASEAN DIGITAL PUBLIC HEALTH” ဆွေးနွေးပွဲကို ဘရူးနိုင်းဒါရုဆလင်နိုင်ငံ၌ ၆-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့နှင့် ၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့တို့တွင် Virtual ပုံစံဖြင့် ကျင်းပရာ စီမံကိန်းနှင့်
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (နေပြည်တော်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူ ရရှိရေးရန်ပုံငွေ (COVID-19 Vaccination Fund) မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်း OA 013733 သို့ ၂၇-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့အ

Financial Institutions