အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

၁။      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်း (၄)မျိုး၊ ဘက်ထရီ (၁၃၂) လုံးနှင့် တာယာ (၁၉၆) လုံးတို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။  

၂။       တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရုံးအမှတ် (၃၂-D)၊ နေပြည်တော်၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပစ္စည်းထိန်းဌာနခွဲ၊ သဇင်ရုံလမ်း(၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် တင်ဒါပုံစံတစ်စောင်လျှင် ကျပ်၁၀,၀၀၀/-(ကျပ်တစ်သောင်း တိတိ) ဖြင့် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်-

(က)

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်

-

၁-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၈-၉-၂၀၂၃ရက်နေ့အထိ၊

( ခ )

တင်ဒါတင်သွင်းမည့်နေရာ

-

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊

ရုံးအမှတ် (၃၂-D)၊ နေပြည်တော်၊

     (ဂ)     

တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်/အချိန်

-

၁၂ -၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ ၁၃:၀၀ နာရီ၊

(ဃ)

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း

-

၀၆၇-၃၄၀၆၀၈၈၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၂၆၅၊ ၀၁-၆၅၁၀၃၉။

 

 

                                                 တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

                                                     ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန