မြန်မာနိုင်ငံ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း(ကုန်ထုတ်လုပ်မှု) အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စစ်တမ်း(၂၀၁၈) အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၆) ရက်

ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

                          စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ အကူအညီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (ကုန်ထုတ်လုပ်မှု) အရည်အသွေး ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း(၂၀၁၈)  အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၆)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

                          စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရေအတွက်ဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစစ်တမ်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် ကောက်ယူခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူခဲ့သည့် စစ်တမ်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် နမူနာစာရင်းစဉ်အတိုင်း ဒုတိယအကြိမ် ကောက်ယူ ခဲ့ပါကြောင်း၊ ကောက်ယူရာတွင်လည်း အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း၊ အဝတ်အထည်ရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်နှင့် ဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ အစားအသောက်လုပ်ငန်းနှင့် အခြား ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ  အဓိကထား ကောက်ယူခဲ့ပါကြောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ တိုးတက်မှုရရှိနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် အခွန် ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် လွယ်ကူနားလည်နိုင်ရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊  SME စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏  မူဝါဒဆိုင်ရာများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့်  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ဉီးဆောင်၍  ဆောင်ရွက် နေပါကြောင်း၊  စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာမှ ရရှိသောအချက်အလက်များသည် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အထားခိုင်လုံပြီး လက်တွေ့ကျသည့် အခြေခံမူဝါဒများ ချမှတ်ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း  ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။

         ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး Mr. John Nielsen မှမြန်မာနိုင်ငံ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (ကုန်ထုတ်လုပ်မှု) အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စစ်တမ်း မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား နှင့် စပ်လျဉ်း၍အမှာစကား ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

       ထို့နောက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် မှ မြန်မာနိုင်ငံ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (ကုန်ထုတ်လုပ်မှု) အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စစ်တမ်း(၂၀၁၈) ကောက်ယူခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ “Outline and Objective of MSMEs Qualitative Study (2018)”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အရေအတွက်သည် အများဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း၊  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် စနစ် တည်ထောင် ရန်အတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် တို့တွင် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ အရေအတွက် စစ်တမ်း( ၂ ) ခု နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တို့တွင် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးစစ်တမ်း( ၂ )ခု တို့အား ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွင်း ကောက်ယူရန် စီစဉ်ထားရှိ ပါကြောင်း၊ စစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များအတွက် ထိရောက်မှုရှိပြီး တိကျခိုင်မာသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ UNU-WIDER မှ Director ၊ Mr. Finn Tarp မှ “Key Results, Conclusions and Outcome of the Qualitative Study” နှင့် “Outline & Objectives of SAM” အား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး UNU-WIDER မှ Postdoc,  Ms. Neda Trifkovic မှ “Brief Overview and Findings of Four in-depth Studies” အား ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

           အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (ကုန်ထုတ်လုပ်မှု) အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စစ်တမ်း(၂၀၁၈)သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လမှ အောက်တိုဘာလအထိ ကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာမှ ရရှိသော အချက်အလက်များသည် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် အထောက်အထားခိုင်လုံပြီး လက်တွေ့ကျသည့် အခြေခံမူဝါဒများ ချမှတ်ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူ ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့  သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သုတေသနအဖွဲ့များနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း(၁၀၀)ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

,