ကောင်းမွန်သောစီမံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျင့်သုံးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိကောင်းစရာများဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

နေပြည်တော် ၊ ဧပြီ  ၇

ကောင်းမွန်သောစီမံမှုလုပ်ထုံး လုပ်နည်းကျင့်သုံးရေး (Good Regulatory Practice–GRP) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိကောင်းစရာများဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ယမန်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည် တော်ရှိ Excel Capital Hotel ၌ ကျင်းပသည်။

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ကောင်းမွန်သောစီမံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျင့်သုံးရေး လုပ်ငန်းကော် မတီဥက္ကဌ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်များဖြစ်ကြသည့် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအဆင့် မြင့် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြသည်။

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးက ယခုအလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲအား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်၊ အာဆီယံအဆင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်သွားရန်၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အကျိုးသက် ရောက်မှုများအား စိစစ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးပါဝင်သော ပြုပြင်ရမည့်အချက်များမှ အဟန့် အတားများကို ဦးစားပေးဖော်ထုတ်၍ အစီအစဉ်များချမှတ်ပြီး စနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက် သွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက် အဝန်း (ASEAN Economic Community–AEC) ၂၀၂၅ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးကော် မတီကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီက ချမှတ်ထားသော စည်မျဉ်း စည်းကမ်းများကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်ပြီး၊ ကုန်သွယ်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်၍ ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျင့်သုံးရေးကို AEC Blueprint 2025 တွင် ထည့် သွင်းရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သောစီမံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကျင့်သုံးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများနှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင် ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား သိရှိနိုင်စေရေးအတွက် အာဆီယံဒေသအတွင်းရှိ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် မှု စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ် (Regulatory Management System – RMS) စိစစ်လေ့လာခြင်း (Baseline Study) ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၃-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သော လုပ်ငန်းကော်မတီ ၏ ဒုတိယအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှချမှတ်ခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက် (၈) ခုနှင့်အတူ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုလည်း အတည်ပြုရေးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထား သော အဓိကလုပ်ငန်းကြီး (၄) ရပ်ဖြစ်သော (၁) ကောင်းမွန်သောစီမံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျင့်သုံး ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ (၂) မဟာဗျူဟာရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊ (၃) မဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ (၄) မဟာဗျူဟာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားမှုအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်ကာလများအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် လိုကြောင်း၊ ထို့ပြင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသော အခက်အခဲများကို လျှော့ချပေး ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသောစီမံမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ် ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာနများအလိုက် လက်ရှိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်သည့်အကျိုး ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိနိုင်စေခြင်း၊ အစိုးရ-အစိုးရ၊ အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများအကြား ပိုမိုရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်လာစေပြီး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း ရရှိလာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကောင်းမွန်သောစီမံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကျင့်သုံးရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာန များအလိုက် ဆောင်ရွက်နေရသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ မလိုလားအပ်သည့်အဆင့်များ၊ အတားအဆီး များကို သေချာစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ရှာဖွေဖော်ထုတ်တွေ့ရှိချက်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်တွင် ပြည်သူလူထု၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး၊ လက်တွေ့ကျသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများက ကောင်းမွန်သောစီမံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျင့်သုံးရေး ဆိုင်ရာသဘောတရားများ၊ စိစစ်သုံးသပ်ချက်များနှင့် မဟာဗျူဟာများကို လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြရာ ယင်းတင်ပြချက်များအပေါ် တက်ရောက်သူများ က မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ဖော်ထုတ်ရရှိသည့် ရလဒ်များအပေါ် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။  
သတင်းစဉ်