ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေတည်ထောင်သွားမည်

နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ယာနှင့် နေထိုင်နိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးနှင့် လစဉ်ပင်စင်ထောက်ပံ့နိုင်ရေးတို့အတွက် ဝ

အငြိမ်းစားပင်စင်လစာများအား ATM Card၊ Mobile Payment တို့ဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

, ,

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်များတွင် ပင်စင်လစာထုတ်ယူသော အငြိမ်းစား ပင်စင်စားများအနေဖြင့် အဆင်မပြေမှုများရှိပါက ဘဏ်ကြီးများတွင် ထုတ်ယူခြင်းမပြုဘဲ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများ တွင် လျှောက်လွှာတင်၍ ပြောင်းလဲထု

Pages